Stjärnholm är en av de herrgårdar i Sverige som gränsar till att kunna kallas slott. Gården ligger i Strängnäs stift i Södermanland, och bildades år 1638 då hovrådet Jöns Månsson slog ihop ett flertal gårdar i hans ägo till ett gemensamt gods. Flera av byggnaderna som finns på gården idag, som stallet (där det numera drivs en ridskola) är äldre än huvudbyggnaden på gården, som uppfördes först mellan 1735 och 1748. Det beror på att den tidigare huvudbyggnaden, som var i trä, brann ner. En annan byggnad som föregår huvudbyggnaden är kyrkan som finns på gården. Stjärnholms kyrka har funnits på gården sedan 1671, och har sedan dess genomgått två stora renoveringar, på 1770-talet och på 2000-talet. Kyrkan öppnade sin verksamhet igen efter renoveringen år 2008.

Under större delen av godsets historia ägdes det av olika adelssläkter, däribland släkten de Besche, släktden de Geer och släkten d’Otrante. År 1920 började man dock stycka upp godset, vilket till exempel gjorde att kyrkan och huvudbyggnaden fick olika ägare. Kyrkan gick till Sankt Nicolai församling, och huvudbyggnaden köptes av grevinnan Cronheim.

Själva herrgården med dess flyglar blev således privatbostad åt grevinnan fram till år 1945. Då köptes gården upp av Stiftelsen Kyrkans Hem i Strängnäs stift, en ideell förening. Denna förening, tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift och Strängnäs stift, äger idag herrgården genom den gemensamma Stiftelsen Stjärnholm. Kyrkan och gården kan idag sägas ha samma ägare, då kyrkan hör till en av delägarna i Stiftelsen, nämligen Oxelösunds församling i Strängnäs stift.

Gården är idag en populär plats för att fira bröllop, eftersom kyrkan finns på behändigt avstånd från herrgårdsmiljön. Det betyder att de som vill hålla sitt bröllop på Stjärnholm kan få det kompletta paketet, med vigsel i kyrkan, fest på herrgården och övernattning i 1700-talsmiljö för brudpar och gäster. Stjärnholm erbjuder så klart även möjligheten att boka in andra typer av fester i deras lokaler, liksom konferenser och andra evenemang. Herrgården har tre matsalar för sammanlagt drygt 180 gäster. Den största rymmer 115 gäster, och har utsikt över Stjärnholmsviken. Om man vill anlända i stil till festen ska man kontakta L-Cab, som erbjuder möjligheten till privatchaufför i Stockholm. Då kan man njuta av allt från välkomstbubblet till den sista drinken utan att oroa sig för hur man ska kunna köra hem morgonen därefter.

Det finns dock anledning att besöka Stjärnholm även om man inte ska gifta sig eller hålla en konferens. På herrgården finns till exempel en restaurang som anordnar både frukostbuffé och lunchbuffé, och där man kan inta en god middag i herrgårdsmiljö på kvällarna. Det kan dock vara en god idé att boka bord i förväg, då många vill ta del av denna upplevelse och det ofta blir fullt i herrgårdens tre matsalar.