I Sverige är herrgårdar en vanligt förekommande byggnad, vilken man skulle kunna beskriva som en bostad mellan slott och vanligt boende. Bostaden var vanligt förekommande i synnerhet under artonhundratalet, då borgarklassen ofta bodde i denna typ av bostad. Många utav dessa byggnader finns kvar än idag, och många ur den svenska befolkningen avundas att bo i ett sådant hem.

Antalet herrgårdar i Sverige

Enligt sveriges herrgårdar finns det drygt 3 700 herrgårdar i Sverige. Majoriteten av dem uppkom under 1600-talet enligt samma källa, detta eftersom borgarklassen började framträda mer i Sverige under denna period – framförallt på grund av alla nystartade företag.

Arkitekturstil på svenska herrgårdar

Många utav de herrgårdar som byggdes under den senare hälften av 1600-talet är byggda i så kallad “Karolinsk stil”, enligt Nationalencyklopedin. Vad som är kännetecknande för denna arkitekturstil är att utsmyckningen är skapad för att smälta in i naturen, vilket är extra lämpligt för den svenska miljön där vi gärna framhäver vår natur. Storlekarna på herrgårdar varierar eftersom de lät byggas till olika personer med varierande befattningar. Personer med mer framträdande och viktiga yrken tenderade att tilldelas en större herrgård, medan personer med yrken av lägre rang fick mindre bostäder, även om dessa var påkostade både exteriört som interiört.

Framträdande herrgårdar

Det finns många fina herrgårdar i Sverige som lockar många besökare både från Sverige men även utomlands. Hensbacka herrgård är en välbesökt herrgård, likväl som många andra liksom Hooks herrgård och Dufveholms herrgård. Många herrgårdar i Sverige är idag privatägda, men vissa har blivit uppköpta av företag och driver hotellverksamhet och vissa har även omvandlat herrgårdar till en spa-miljö. Många herrgårdar som är privatägda, det vill säga drivs av privatpersoner, har även de anammat konceptet med hotell. Detta eftersom ägande av bostäder i sig inte genererar någon inkomst, och detta är ett smidigt sätt att göra om sin bostad till en inkomst. Detta koncept förekommer även i andra delar av världen, och är något som är otroligt uppskattat av gäster som vill ha en annorlunda och unik upplevelse i en fin miljö.