Det finns hundratals herrgårdar utspridda över hela Sverige, som alla har sin egen speciella charm och karaktär. Om man vill prova på herrgårdslivet över en helg kan man åka till en av dessa många herrgårdar, som ligger i Hedemora i Dalarna: Garpenbergs herrgård.

Herrgården har en historia som börjar på 1500-talet, då Gustav Vasa anlade ett bruk på platsen samt byggde en kungsgård där. Den herrgårdsbyggnad som står på platsen idag härstammar dock från något senare i historien, närmare bestämt från tidigt 1800-tal; herrgårdens huvudbyggnad stod klar år 1801. Bakom byggnationen stod Salomon von Stockenström, som anlitade arkitekten Carl Christoffer Gjörwell för uppdraget. De var båda mycket inspirerade av fransk slottsarkitektur, vilket tydligt syns på herrgårdens slottsliknande utformning.

Herrgården förblev privatbostad ända fram till år 1915. Då såldes den dock och fick ett mer publikt uppdrag, då Skogshögskolan började använda herrgården för sin utbildning till jägmästare. Herrgårdens läge gjorde att den lämpade sig särskilt väl för detta ändamål, eftersom den ligger på gränsen mellan flera olika klimatzoner. Det gjorde att det var möjligt att upprätta ett arboretum på herrgårdens ägor, med träd från hela Sverige.

Sedan 1997 är herrgården återigen i privat ägo, men är numera öppen för allmänheten på det sättet att det bedrivs en restaurang på herrgården. Dessutom kan man hyra dess festlokaler för konferenser, bröllop eller andra evenemang.

Om du själv har ögonen på att köpa en herrgård som är till salu och starta en liknande verksamhet som den på Garpensbergs herrgård, kommer du sannolikt att ha betydligt fler utgifter än inkomster till att börja med, då renoveringar och ombyggnationer vanligtvis är en nödvändighet när man ska inhysa en modern verksamhet i en gammal byggnad. Då kan det vara bra att veta att det går bra att sälja sin faktura med hjälp av Capcito. Det innebär att du får in pengarna från fakturan direkt, och kan använda pengarna för att investera i renoveringen. Då kommer förhoppningsvis verksamheten att komma igång snabbare, och intäkterna att öka.