Onsala Herrgård, belägen där tallskogen möter havet vid den lugna Kungsbackafjordens vik, uppfördes av Blanche Dickson år 1901 under namnet Meryt. Under samma tid lät hon uppföra Tjolöholms slott och Meryt skulle fungera som en plats för rekreation och återhämtning för de som arbetade vid slottet. Blanche valde att kalla huset Meryt vilket stammar från en egyptisk fras med betydelsen “den sista kärleksfulla tanken”.

Då Blanche Dickinson dog år 1906 donerade hon 1 miljon kronor vilka skulle utgöra James Frederick Dickinsons minnesfond . Räntorna skulle användas till hemmets underhåll och ändamålet för detsamma är att maj till oktober ta emot och underhålla obemedlade konvalescenter från Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Varannat år skulle manliga respektive kvinnliga patienter tas emot. Vistelsen i hemmet sades få vara i max sex veckor och under denna tid så var såväl vistelsen som kläderna utan kostnad för konvalescenten. Hemmet skulle stå under tillsyn av en examinerad sjuksköterska.

Vid Blanche Dickinsons död så ärvdes hemmet av hennes dotter Blanche Bonde, gift med Carl Bonde. Dottern ärvde också Tjolöholms slott på vilket hon bodde tillsammans med sin make och deras fyra söner. De bodde på slottet fram till 1920 då makarna gick skilda vägar men Blanche fortsatte att bo på slottet under sommarhalvåret fram till 1951. Därefter återvände hon aldrig och slottet förföll. För Onsala herrgård/Meryt såg framtiden ljusare ut tack vare verksamheten som konvalescenthem; Meryt hade donerats till Göteborgs stad som här lät inrätta ett konvalescenthem för behövande. Stiftelsen “James Frederick Dickinsons minnesfond” stod fortsatt för finansiering och förvaltning.

När Göteborgs stad lade ned konvalescenthemmet på 1980-talet så överfördes ägandet åter till minnesfonden. Hemmet kom att omvandlas till konferensanläggning med boende och namn Onsala Herrgård och under Morten Olssons regi så var detta en populär retreat för bland andra den israeliske premiärministern Shimon Peres och det världskända bandet Iron Maiden. Efter en konkurs så bytte herrgården åter ägare och ytterligare några år senare så omvandlades herrgården till flyktingboende i regi av Tölö Bygg AB.

Blanche Dickinson var hustru till James Fredrik Dickinson och dotter till riksdagsman Axel Dickinson. Idag är hon främst känd för att ha låtit bygga Tjolöholms slott efter makens död. Då Blanche var sju år gammal flyttade hon, då modern avlidit, tillsammans med sina systrar till sin mors släktingar i Skottland. Hon kom att bli en enkel, självständig och djupt religiös kvinna som hade ett konstnärligt sinne och stort hjärta för mindre bemedlade. James Fredrik Dickinson var Blanches kusin och de flyttade efter bröllopet till en våning på Stora Nygatan i Göteborg. Blanche Dickinson begravdes vid sin död i mars 1906 i Indiska Oceanen; hon hade tillsammans med en syster besökt brödernas teplantager i Ceylon och under båtresan tillbaka till Europa så insjuknade hon och dog, förmodligen i dysenteri orsakad av dålig frukt.