Omgiven av underbar natur och vy över tätorten ligger denna vackra biskopsgård på en kulle i utkanten av Växjö. Efter ett beslut av kungen Gustaf den tredje byggdes huset mellan åren 1792 – 1796, efter att biskopen Olof Wallquist hade lämnat in ett förslag. Huset målades i en herrgårds gul färg och på gårdsplanen kan man även se fyra faluröda flyglar och en ekonomibyggnad. Wallquist valde platsen så att den skulle ligga nära den förra biskopsgården och att människorna på orten skulle kunna se den och arkitekten Olof Tempelman var den som gjorde ritningarna. Under denna perioden hände det en hel del i Wallquists liv, då han blev domprost i Växjö åren 1787 -1800 efter att ha sökt tjänsten året innan och därefter blev han biskop. Innan allt detta tog fart hade han varit hovpredikant på Stockholms slott hos kungamodern Lovisa Ulrika och han var då endast 24 år. Han var även kyrkominister i Stockholm för Gustaf den tredje.

Vilka har mer bott på biskopsgården?

Esaias Tegnér flyttade till biskopsgården år 1824 och bodde där fram till sin död 1846, efter att ha legat i ett dvalliknande läge då han fick ett slaganfall tidigare under året. Han studerade mycket och gav bland annat ut två skrifter på latinska och blev sedan docent i estetik. Tegnér var bland annat poet, talare, sångare och författare. Tegnér var en beundransvärd och älskad person både privat och som lärare på universitetet i Lund där han undervisade. Han blev utnämnd till professor i det grekiska språket och innan dess hade han han fått titeln professor för värdighet och heder. Nattvardsbarn, Axel, Fritjofs saga och sång till solen är några av hans verk. Två år senare blev han adjunkt i estetik och därefter vice bibliotekarie. Han blev prästvig efter att ha läst teologi och var sedan teologidoktor när Karl XIV kröntes. Han blev en av de arton i den Svenska akademin och därefter biskop i Växjö samma år han flyttade dit och tre år senare flyttade han in till biskopsbostaden. Glöm inte att många ställen som biskopsgården i Växjö bjuder ofta in allmänheten för visning med mera.

Östrabo biskopsgård då och nu

Den gustavianska tiden har satt sin prägel på denna ståtliga byggnad där den ligger högt uppe på sin kulle och tittar ner över Växjö. Den var en arbetsplats och bostad för både domkapitel och biskoparna under många år. Biskopens bostad finns idag i en liten del av huvudbyggnaden och resten används till sammanträden och representationer då stiftskansliet förfogar över huvud och sidobyggnaderna sedan år 2009. Det gjordes en inomhus renovering mellan åren 1960 -1970 av flygelbyggnaderna och det före detta hemmet för präst änkorna, Östraboliden. Sedan stiftskansliet tog över jobbar där omkring femtio av deras personal. Från fönsterna kan man blick ut över koloniområdena där blommor växer i olika färger och vem skulle inte vilja se en sådan utsikt varje dag? Kanske sitter du just nu i din bil och läser att det går flyg växjö stockholm på hemvägen från affären. Biskopsgården är förklarad som byggnadsminne och kan vara väl värd ett besök.