Oavsett vilken typ av byggnad som ska genomgå en renovering bör den renoveras tidsenligt. För det krävs viss kunskap om byggnadens historia, arkitektur och tidigare ägare. Det gäller inte bara för byggnader, utan även för möbler, konstverk, motorfordon och liknande.

Vi har dock valt att fokusera på vad man bör tänka på vid renovering av en herrgård; en många gånger pampig byggnad, som kan användas både som privatbostad, hotell- och restaurangverksamhet, museum eller liknande.

Renovera varsamt och stilenligt

Det är oerhört viktigt att renoveringen sker varsamt och att man behåller karaktären i huset. Med varsamt menar vi med eftertanke: från val av material och verktyg till renoveringsmetoder och med tanke på budget. Med karaktären menar vi husets ursprung och tidsenliga inredningsstil.

Ofta tänker man på att hitta rätt typ av tapeter, kulörer, möbler och textilier. Försök också att komma ihåg detaljerna för att skapa en så autentisk känsla som möjligt, som exempelvis strömbrytare, blandare, dörr- och fönsterfoder, dörrhandtag, knoppar med mera.

Viktigt att komma ihåg

Innan man drar igång bör grunden kontrolleras så att inga oväntade fuktskador, eld- och rökskador, vattenläckor, för höga radonhalter, mögelpåväxt eller dylikt visar sig i efterhand. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande att ta dit någon som kan utföra exempelvis mögel- eller radonsanering, dränering, installera en avfuktare och så vidare.

En annan viktig sak att komma ihåg är att ta reda på herrgårdens kulturhistoriska värde. Det vill säga om det är möjligt att renovera huset så som man har tänkt. Är herrgården kulturminnesmärkt får man sällan renovera hur som helst, åtminstone inte exteriört.

Önskar man göra en ut- eller tillbyggnad kan det bli svårt att få tillstånd för att genomföra förändringar på utsidan, i synnerhet om det innebär stora förändringar. Hur intresserad man än är av arkitektur och inredning är det både tidskrävande och svårt att renovera en herrgård. Kom ihåg att ta hjälp, läsa på och att kommunicera!