Herrgårdar är stora och ståtliga byggnader på en större egendom som ofta haft en adlig ägare. I en herrgård omfattas såväl huvudbyggnaden som marken. I Sverige finns omkring 3700 herrgårdar, dock med viss variation beroende på hur en herrgård exakt ska definieras. Till exempel räknas inte slott som herrgårdar eftersom dessa tillhör en ännu högre rang. Slott kallas de byggnader som varit bostad för högadel och kungligheter, däribland grevar, hertigar och prinsar. Ja, gränserna för vad som exakt definieras som herrgård och slott är som sagt inte helt fastställda. Hur byggdes egentligen Sveriges första herrgårdar och hur länge har de funnits? Härnäst besvaras dessa frågor. På tal om bygge, tänk på att om du köper en antik herrgård så är det alltid bra att rusta sig med spik och skruv av hög kvalité. Detta hjälper till att bevara dessa beaktansvärda byggnadsverk.

Sveriges första herrgårdar

De första herrgårdar började byggas under yngre medeltid. På medeltiden byggdes herrgårdar vanligtvis av trä och det dröjde fram till 1500-talet innan de började byggas i sten. Detta var för att följa det europeiska mönstret med stenslott. Emellertid var de flesta herrgårdar som byggdes ganska enkla enligt europeisk standard och de skiljde sig lite från vanliga bondgårdar. Det var egentligen inte förrän på 1600-talet och stormaktstiden som pampiga herrgårdar i större omfattning började byggas. Under 1700-talet började begreppet herrgård få en mer generell betydelse eftersom de ofrälse började kallas herrar och bygga bostäder liknande herrgårdar. Av denna anledning råder viss otydlighet om vad som är herrgård och inte.