Svenska Byggnadsvårdsföreningen & Gula Listan

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende och ideell föreningen med uppdrag att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande och med dess engagemang så kan byggnader och bebyggelsemiljöer försvaras, vårdas och utvecklas. Föreningen har skapat Gula listan vilken visar värdefulla byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll . Genom denna […]

Read More