Vackra gamla herrgårdar är spännande att besöka när möjlighet ges. Dessa stiliga gamla byggnader utgör en stor och viktig del av det svenska kulturarvet och vår historia. Många svenska herrgårdar är privatägda och ett stort ansvar åläggs ägaren att skydda gårdens kulturvärden genom bland annat varsamhet och god förvaltning.

Att äga en historisk byggnad såsom en herrgård innebär ett stort ansvar. Riksantikvarieämbetet har i sin skrift om byggnadsvård behandlat de olika aspekterna av just byggnadsvård. Det handlar bland annat om att när man förvaltar en gammal byggnad med kulturvärde vara varsam vid underhåll och renovering.

Det är inte bara herrgården som är inkluderad i förvaltningen utan även omgivningen som exempelvis en praktfull alléväg eller en vacker gammal trädgård. En oerhört viktig del i förvaltning och underhåll av gamla historiska herrgårdar är taket. Ett dåligt tak ger läckor som orsakar stora skador genom vatten och fukt. Vid renovering eller nyläggning av tak är det viktigt att anlita ett företag med kunniga hantverkare som exempelvis erfarna takläggare i Danderyd för ett högkvalitativt jobb. Ett undermåligt utfört arbete kommer att medföra skador på fastigheten. För historiska byggnader är det särskilt viktigt att kvalitetsarbete utförs vid renovering och görs på rätt sätt.

När man önskar att renovera en herrgård är det viktigt att komma ihåg att historiska byggnader inte byggdes med bland annat moderna värmesystem i åtanke. Många stora herrgårdar i Europa samt ett fåtal i Sverige har tyvärr fått förfalla på grund av att renovering och modernisering helt enkelt blev för dyrt. Vid renovering av historiska byggnader är det dock viktigt att känna till att gamla byggnader inte alltid mår bra av konstant uppvärmning. Nya ventilationsanläggningar samt värmesystem kan rubba fuktbalansen i byggnaden som kan leda till skador på överraskande ställen. Renovering och modernisering måste göras på rätt sätt med förståelse och kunskap om den gamla byggnaden i fråga.